IT

Hoe steunen we onze freelancers in de coronacrisis?


Freelancers vormen een groeiend onderdeel van de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er in België ongeveer 400.000 freelancers, met een achtergrond in verschillende sectoren. Meer en meer bedrijven rekenen op hun talenten.

Het belang van een goede relatie komt duidelijk naar voren tijdens de huidige crisis. Het statuut van freelancer wordt opnieuw onder de loep genomen - door hun klanten, maar ook door henzelf. Welke aspecten zorgen voor een goede relatie tussen freelancers en de bedrijven waaraan ze verbonden zijn?

Ook bij AUSY proberen we deze moeilijke evenwichtsoefening te maken. Tijdens de coronacrisis gaan we op zoek naar stabiliteit voor onze freelancers. Het doel? Hen helpen waar nodig en beschermen waar mogelijk!

Freelance: meer dan een financiële beslissing

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe je de onderlinge band tussen freelancers en bedrijven versterkt, keren we even terug naar de essentie: waarom wordt iemand freelancer?  

Freelancers hebben een weloverwogen keuze gemaakt en daar zijn veel redenen toe. Redenen die verder gaan dan het fiscale aspect. Vooral vrijheid lijkt al snel hét sleutelwoord

Vrijheid om volop te gaan voor de meest interessante projecten. Vrijheid om je carrière in een bepaalde richting te duwen. En vrijheid om je werkschema op je privéleven af te stemmen.

Geert is freelance payroll consultant via AUSY. Hij zal niet snel terugkomen op die beslissing: “Ik wou mijn kennis en ervaring binnen payroll en HR delen met verschillende opdrachtgevers, die meteen ook een inspiratiebron konden vormen voor verdere groei binnen deze domeinen.” 

Ook Erwin, die via ons als zelfstandig quality specialist werkt, koos 100% voor een freelance carrière: “Ik zie dat die overstap een positieve invloed heeft gehad op mijn werk-privébalans.”

Maar slaat die vrijheid in de huidige coronacrisis niet om naar onzekerheid?

Het is niet te ontkennen dat de onzekerheid van de huidige situatie zwaarder doorweegt voor iemand die projectmatig werkt dan voor de doorsnee bediende. “Mijn contract werd door de opdrachtgever van de ene op de andere dag stopgezet wegens overmacht. De komende weken heb ik mijn bezigheid, daarna is het met een klein hartje afwachten wat de toekomst gaat brengen”, verklaart Sandra, freelance HR-consultant. 

Gerbrand is onze freelance CFO. Hij beaamt dat er momenteel meer nadelen dan voordelen verbonden zijn aan het freelance statuut, maar verklaart ook dat dit er nu eenmaal bij hoort: “Freelancers gaan op zoek naar inhoud. Als je jezelf wilt blijven ontwikkelen binnen je vakgebied, pionierswerk wilt verrichten en bijleren, is de stap naar zelfstandige snel gemaakt. De onzekerheid neem je erbij, omdat je net kracht put uit het feit dat je je lot in eigen handen neemt.” 

Freelancers nemen heft in eigen handen

De huidige crisis zal veranderingen in het freelance landschap teweegbrengen, al hoeft dat volgens Geert niet negatief te zijn: “We moeten van deze crisis gebruik maken om na te denken hoe we hier sterker kunnen uitkomen. Waar we tot op heden de opdrachten vrij vlot zagen toestromen, zal het initiatief nu meer dan ooit bij de freelancer zelf komen te liggen. Freelancers moeten nadenken hoe ze zich beter in de markt kunnen profileren, hoe ze hun aanbod kunnen uitbreiden, welke kanalen ze daarvoor willen gebruiken enzovoort. Meer dan ooit ligt het initiatief en de toekomst bij onszelf!” 

Dat kan Sandra bevestigen. Zij is niet bij de pakken blijven zitten en schakelde meteen haar netwerk in. “Ik heb opnieuw contact opgenomen met vroegere klanten en mezelf kenbaar gemaakt aan interessante bedrijven waar ik tot op heden nog geen contacten heb. Ik besef dat er momenteel nauwelijks vacatures zijn, maar zo zet ik mezelf toch even in de kijker.”

Post-corona: meer aandacht voor de noden van freelancers?

Het initiatief moet niet alleen worden overgelaten aan de freelancers. Bedrijven kunnen zelf ook meer ondernemen om duurzame samenwerkingen op te zetten

Het moment is aangebroken om aan freelancers te laten merken dat zij ook op de bedrijven kunnen rekenen. Die trend is al een tijdje zichtbaar in de markt, maar zal zich na de coronacrisis nog meer doorzetten.

“Het statuut van freelancer is de laatste jaren gegroeid en veel meer ingebed in de arbeidsmarkt. Daardoor is er vandaag meer mogelijk.” - Gerbrand, CFO

We mogen niet enkel focussen op de capaciteiten van de zelfstandige zelf, maar ook op hun relatie met klanten. De verhoudingen zijn veranderd. In de constante war for talent spelen de freelancers een gewichtige rol. Wil een bedrijf gespecialiseerde talenten blijven aantrekken, dan zal daar meer moeten tegenover staan dan financiële optimalisatie.

App speciaal voor freelancers

Bij AUSY volgen we de veranderende arbeidsmarkt op de voet. Tegemoetkomen aan de noden van freelancers is dan ook iets waar we steeds meer aandacht aan besteden. Zeker in deze uitdagende tijden is het belangrijk de hand uit te reiken en te ondersteunen waar kan

Wanneer je een band hebt opgebouwd met je freelancers, wil je die niet zomaar onderuit halen, zelfs niet in onzekere tijden. We stellen de betaaltermijnen van onze freelancers dan ook niet uit, iets waar andere bedrijven al snel naar grijpen in deze crisis. 

Speciaal voor freelancers werd vorig jaar ook de Indipendi-app in het leven geroepen. Ontwikkeld met de specifieke noden van freelancers in het achterhoofd, vinden zij hier kortingen, opleidingen en openstaande projecten terug. Nu wordt hier nog meer op ingezet. De belangrijkste elementen? Zorgen voor een bredere toestroom aan nieuwe projecten, maar ook mee uitkijken naar bescherming.

Corona verandert ook de verzekeringsnoden van freelancers

We streven ernaar om met de Indipendi-app nu nog sterker dan anders in te zetten op bescherming van feelancers. Verzekeringsmakelaar Van Dessel, die ook zelf in de app een deal aanbiedt, ziet momenteel de vragen van freelancers toenemen. 

Account manager Paul licht toe: “Iedereen wordt geconfronteerd met risico’s vandaag, risico’s die niet vanzelfsprekend gedekt zijn als zelfstandige. We zien bijvoorbeeld een plotse toename in overlijdensdekkingen.” 

Deze crisis zal een belangrijke drijfveer zijn in het verzekeringsgedrag van de freelancer. “De overgrote meerderheid van de bedrijven verplichten hun freelancers om bepaalde verzekeringen, voornamelijk een aansprakelijkheidsverzekering, af te sluiten”, bevestigt verzekeringsmakelaar Jeroen. 

Maar daarbuiten verloopt het soms niet altijd zoals het zou moeten. Erwin: “Veel te weinig freelancers denken na over de gevaren van een zelfstandig bestaan. Als freelancer moet je er zelf voor zorgen dat alles op vlak van bescherming in orde is, en dat zijn vaak de minder leuke taken, die al snel worden uitgesteld.” 

Het is dan ook belangrijk dat het voor freelancers makkelijker wordt om zichzelf te beschermen. Aangepaste verzekeringspakketten waarin alle onmisbare dekkingen zitten, spelen daar een grote rol in. En zeker in de toekomst. Die weg lijkt nu meer open te liggen.

Brengt post-corona goed nieuws voor freelancers?

De coronacrisis is hard voor freelancers en legt bepaalde pijnpunten van het freelance landschap bloot. Maar elke crisis biedt nieuwe kansen. Het moment is meer dan ooit aangebroken om in te zetten op de versterking van de band tussen bedrijven en freelancers. 

Dat het als bedrijf een bijkomende inspanning is om meer tegemoetkomingen voor freelancers te creëren, staat vast. Maar het belooft op lange termijn zeker een lonende investering te worden. 

Een ding staat vast: wij blijven verder gaan, en we ondersteunen en motiveren al onze talenten. Want ze zijn het meer dan ooit waard!

Ook freelance aan de slag bij AUSY?

Wij hebben nog heel wat freelance-projecten openstaan!

Lees verder

6 people icons in a grid
Van apothekersassistente tot helpdesk support
#Collega #IT
A black and white picture of Sam in the woods
Eerst de IT’er van de familie, nu ook bij AUSY
#collega #IT
2 men looking at a wall with post-its
RPA vs AI (en hoe pas je beide toe?)
#RPA #AI #IT