Interim Management

Hoe krijgen interim managers een bedrijf back on track?


Een ‘interim manager’, wat is dat eigenlijk? Eerst en vooral is het een jobtitel die het beroep onrecht aandoet, want het is een aantrekkelijke job waar je bewust en op lange termijn voor kan kiezen. Zonde dus dat er zo’n verouderd, stereotiep label op plakt.

Misschien hebben we het beter over een ‘externe manager’. Want daar komt het in essentie op neer: een externe partner die tijdelijk aan boord gehaald wordt in een bedrijf. Meestal gebeurt dat om een vervangings-, transformatie- of crisistraject (mee) in goede banen te leiden. 

Waarom zou ik een interim manager inhuren?

We spreken van vervanging of replacement wanneer er bijvoorbeeld een manager of departementshoofd wegvalt binnen een bedrijf, en de rol intern niet meteen overgedragen kan worden. In de zoektocht naar een vaste aanstelling, die doorgaans wel wat voeten in de aarde heeft, kan een interim manager tijdelijk taken overnemen.

Bedrijven stellen soms ook interim managers aan in het kader van een transformatietraject. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die een reorganisatie, een fusie, een strategische herpositionering of een productlancering van plan zijn. Zulke trajecten brengen vaak heel wat extra taken met zich mee, die het vaste personeel er soms niet meer bij kan nemen. Tegelijk vereisen de extra taken ook vaak expertise die intern niet aanwezig is. De interim manager neemt deze extra workload op zich. 

We horen trouwens vaak dat bedrijven de nodige expertise voor transformatie intern niet eens willen ontwikkelen, omdat deze expertise soms te ver afwijkt van de kernactiviteiten van het bedrijf. 

Daarom gaan ze liever extern op zoek. Wie op zo’n moment bij ons komt aankloppen, brengen we maar al te graag in contact met senior managers die al jaren ervaring hebben als leidinggevenden binnen transformatietrajecten. De interim managers die we aanstellen, hebben minstens 15 à 20 jaar ervaring op de teller.

Over crisismanagement spreken we wanneer de materie zodanig gevoelig is dat een externe leidinggevende geplaatst wordt om de rust te laten terugkeren binnen een bedrijf. Bedrijven stellen dan een interim manager aan om de boel niet te laten ontsporen, en intussen krijgen interne managers de tijd om een definitieve oplossing te bedenken. De interim manager wordt dus kapitein van een schip in woelig water.

Een onmisbare helpende hand

Vanessa, Partner Interim Management, noemt interim managers soms “de weldoeners van bedrijven”. 

“Onze klanten maken vaak een verandering mee, een transformatie, in de positieve of minder positieve zin. Je kan daarbij het spoor snel bijster raken. Onze interim managers zijn er om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt, of om bedrijven te helpen om back on track te geraken wanneer het toch al gebeurd is.”

Wanneer interim managers het schip uiteindelijk weer verlaten – hun aanstelling is per definitie tijdelijk – vragen bedrijven zich soms luidop af of het voor hen niet vermoeiend is om telkens opnieuw van nul te beginnen en de werking van een nieuw bedrijf te achterhalen. Inke, die al 2 jaar aan de slag is als interim manager via AUSY, vindt alleszins van niet: “Dat is net boeiend!”

Na een internationale carrière in IT, strategie en transformatie, startte Inke in 2013 voltijds met interim-management, transformatie consulting en executive coaching. “Door telkens ergens anders aan de slag te gaan vergaar je iedere keer weer nieuwe inzichten, die je vervolgens toepast binnen de eigenheid van de organisatie van je klant. Ik heb trouwens al meegemaakt dat een bepaald project binnen een bepaalde sector de perfecte inspiratie was voor een project in een totaal andere sector. Kennis uit verschillende domeinen kan op veel verschillende manieren van pas komen. En de gemene deler, ongeacht de sector, is dat er altijd gemotiveerde medewerkers zijn die er het beste van willen maken.”

Maar we hebben net zo goed interim managers die er bewust voor kiezen om zich te specialiseren. Dat kan gaan om een specialisatie in een bepaalde sector of domein, bepaalde types van bedrijven, tools, processen, enzovoort. Vanessa: “We zien dit vooral gebeuren binnen IT en procesmanagement.”

Wat is het boeiend om telkens opnieuw een nieuwe sector of een nieuw bedrijf te ontdekken

Welke voordelen biedt werken met een interim manager?

Het meest voor de hand liggende voordeel: de interim manager is – in vergelijking met een fulltime manager – niet zo gebonden aan het bedrijf. Dat maakt van hem of haar een onafhankelijke partner, van wie de expertise niet samenhangt met bepaalde (verborgen) bedrijfsbelangen.

Vanessa: “Interim managers bevinden zich in een aparte positie, ze hanteren namelijk een soort van helikopterzicht over een bedrijf en hebben een zekere mate van autonomie. Daardoor herkennen ze snel de interne politiek binnen een bedrijf, maar kunnen ze zich daar ook gemakkelijker buiten plaatsen. Ze zijn in staat om snel essentie van bijzaak te onderscheiden en om de beslissingen te identificeren die nodig zijn om een bepaald doel te realiseren. Vervolgens gaan ze ook daadwerkelijk snel schakelen, acties ondernemen, vooruitgang boeken, enzovoort.”

Een bijkomend voordeel is dat interim managers intern doorgaans positief onthaald worden. Inke: “Wanneer ik bij een bepaald bedrijf aan de slag ga, kennen mensen mijn agenda. Ze weten dat ik er ben om een bepaalde doelstelling of opdracht in goede banen te leiden. Dat ik geen achterliggende of interne belangen heb, creëert vertrouwen. Het zorgt er soms zelfs voor dat werknemers opener zijn tegen mij dan tegen collega’s. Ik ben soms een klankbord tegen wie vrij gesproken mag worden. Het spreekt voor zich dat dit het project alleen maar ten goede komt.”

Hoe maak je van een project een succes?

Hoe succesvol een project is of hoe snel de eindmeet gehaald kan worden, hangt naast de expertise van de interim manager ook af van verschillende andere factoren. 

Vanessa: “Het is niet omdat onze interim managers per definitie op korte termijn werken, dat er geen impact is op lange termijn. Wij vragen onze klanten dan ook om bewust te overleggen met onze interim managers over alle mogelijke gevolgen van het tijdelijke project. Alleen daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de positieve resultaten van het traject een blijvende werking hebben en niet verloren gaan na het vertrek van de interim manager.”

“Soms zal de interim manager de sponsor dan ook adviseren over de impact op langere termijn. Dat helpt om bepaalde zaken te anticiperen en proactief maatregelen te nemen om ongewenste effecten te vermijden.”

Inke: “Binnen een bedrijf heb ik vaak een sponsor, mijn eerste aanspreekpunt. Om mijn opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, is het belangrijk dat medewerkers mijn mandaat als tijdelijke leidinggevende aanvaarden. Ik vraag mijn sponsor dan ook dat hij of zij aandacht heeft voor de interne communicatie. Het helpt wanneer zij naar hun collega’s helder en consequent communiceren over mijn rol – én mij daar openlijk in steunen.”

Communicatie in het algemeen is cruciaal voor het slagen van een project. Omdat een interim manager niet alle hoeken van het bedrijf tot in de puntjes kent, kruipt hier soms flink wat tijd in. Maar het is nu eenmaal belangrijk om reeds van in het begin kennis en informatie over te dragen en verwachtingen af te bakenen.

De toekomst is aan de interim managers

Interim managers als antwoord op agility

Conclusie: een interim manager is doorgaans de beste partner voor snelle, resultaatgerichte replacement, transformatie of crisismanagement binnen jouw bedrijf. 

Er gaat wel een zekere kost gepaard met het inschakelen van een interim manager. Belangrijk is om hierbij het totaalplaatje niet uit het oog te verliezen. Inke: “De return of investment (ROI) is vaak heel hoog: je krijgt meer en sneller resultaat door te investeren in een interim manager dan wanneer je een project tracht te spreiden over de bestaande equipe leidinggevenden, die vaak al overbevraagd is en bovendien door een periode van verandering en dus onzekerheid gaat.”

Vanessa: “De toekomst is aan de interim managers. We groeien naar een economie waarbinnen flexibiliteit steeds belangrijker wordt." 

"VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) is niet zomaar een buzz word. Verandering gebeurt almaar sneller en bedrijven worden steeds meer agile. En om dat te kunnen blijven beheren, heb je nood aan managers die even flexibel in te zetten zijn. Daar helpen we bij AUSY met plezier aan mee. Want werknemers die meer dan 30 jaar aan de slag blijven binnen hetzelfde bedrijf en de boel uiteindelijk gaan managen, zal je in de toekomst minder en minder zien.”

Interim management, da's iets voor mij!

Weet jij je hoofd koel te houden tijdens een crisis? Hou je van verantwoordelijkheid, uitdaging en variatie? Of heb je iemand nodig die de rust in jouw bedrijf doet terugkeren? We geven je graag een extra woordje uitleg!

Lees verder

Pierre Hugé reading to children
Liefdadigheid = geld doneren? Pierre doet het anders!
#interimmanagement
Portrait picture of Marc Van De Gucht
Marc gaat voor geluk
#interimmanagement #GavoorGeluk
A group of women from the SheDecides movement
Interim manager Inke en de SheDecides movement
#interimmanagement #shedecidesmovement